top of page

Nasi

specjaliści

Dbamy o jakość.

ilustrowany rodzinny

Sabina Baranowska
neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapepeuta wybiórczości pokarmowej, terapeuta SI

 

Sabina Baranowska - neurologopeda

Jestem neurologopedką i założycielką Centrum Terapii Dziecięcej Toto, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (neurologopedia).  Od 16 lat pracuję z dziećmi, a jednym z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych była praca z dziećmi niesłyszącymi na maleńkiej afrykańskiej wyspie Zanzibar. W 2013 r. otworzyłam swój gabinet, który w 2020 r. przekształcił się w Centrum Terapii Dziecięcej Toto...

Magdalena Kusy
psychodietetyk, terapepeuta wybiórczości pokarmowej

 

Magdalena Kusy psychodietetyk

Jestem psychologiem, specjalistą w zakresie psychodietetyki i terapeutą karmienia. Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe z Psychodietetyki na SWPS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz liczne staże, szkolenia i warsztaty. Kończyłam również Liceum Sztuk Plastycznych i temat twórczości jest mi bardzo bliski....

Klaudia Pająk
logopeda, oligofrenopedagog

 

Klaudia Pająk logopeda

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (oligofrenopedagogika). Od 6 lat pracuję z dziećmi, a swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkole, przedszkolu, gabinecie logopedycznym oraz żłobku (prowadząc grupowe zajęcia logopedyczne), w przedszkolu terapeutycznym (pracując z dziećmi z ASD i opóźnionym rownowjem mowy) i na specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnm dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju...

Izabela Marszałek
neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny,  terapeuta ręki

 

Izabela Marszałek logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywałam uczestnicząc w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z wadą słuchu ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu oraz ze Stowarzyszeniem Suita. Pracowałam w przedszkolach, szkołach integracyjnych i specjalnych w Warszawie oraz w Poznaniu, w których prowadziłam terapię dzieci z ASD, zaburzeniami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy oraz afazją dziecięcą...

Magdalena Szwed
logopeda

 

Magdalena Szwed - logopeda

Jestem absolwentką kierunku logopedia ze specjalnością „nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas pracy w przedszkolach, a także podczas licznych praktyk zawodowych m.in. w szpitalu, szkole oraz w prywatnych gabinetach, gdzie prowadziłam terapię logopedyczną dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niedosłuchem, dysleksją oraz Zespołem Aspergera. Obecnie pracuję również jako nauczyciel języka polskiego dla dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy...

Aleksandra Sikora
logopeda

 

Aleksandra Sikora logopeda

Jestem absolwentką studiów na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako logopeda w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, gdzie wspierałam rozwój słuchowy dzieci z wrodzoną wadą słuchu. Pracowałam także w gabinecie protetyki słuchu, gdzie wykonywałam specjalistyczne diagnozy i terapie logopedyczne w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Swoją wiedzę zdobywałam również w czasie licznych praktyk: w przedszkolach, szkołach podstawowych i poradniach pedagogicznych. W Centrum Terapii Dziecięcej Toto prowadzę terapię wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy...

Gabriela Kobos
terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta zajęciowy, technik masażu

 

IMG_3624-2.jpg

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku terapia zajęciowa oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej, a także dyplomowaną masażystką. Podczas pracy zawodowej i licznych praktyk studenckich zdobyłam doświadczenie prowadząc zajęcia między innymi z dziećmi ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, afazją i z trudnościami w uczeniu się...

Justyna Bomba-Odziemek
psycholog dziecięcy, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Justyna Bomba psycholog dziecięcy

Jestem psycholożką, absolwentką studiów magisterskich  Psychologii Ogólnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), a także Studium Pedagogicznego UJ oraz absolwentką studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doświadczenie w pracy zdobywałam między innymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, a także stowarzyszeniach świadczących wsparcie dla dzieci i ich rodzin...

Anna Słońska
psycholog dziecięcy, terapeuta SI

Anna Słońska psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z terapii zaburzeń integracji sensorycznej w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji...

bottom of page