Nasi

specjaliści

Dbamy o jakość.

Sabina Baranowska

neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Sabina Baranowska neurologopeda

Jestem neurologopedą i założycielką Centrum Terapii Dziecięcej Toto, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach (neurologopedia).  Od 15 lat pracuję z dziećmi, a jednym z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych była praca z dziećmi niesłyszącymi na maleńkiej afrykańskiej wyspie Zanzibar. W 2013 r. otworzyłam swój gabinet, który w 2020 r. przekształcił się w Centrum Terapii Dziecięcej Toto.

 

W "Toto" diagnozuję oraz prowadzę terapię z dziećmi z wadami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z deficytami neurologicznymi, z opóźnionym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy. Konsultuję również pacjentów przed i w trakcie leczenia ortodontycznego. 

 

W pracy z małymi dziećmi bliskie jest mi podejście podążania za dzieckiem (Metroda Floortime, responsywność, Metoda Hanen), dzięki czemu terapia logopedyczna nie kojarzy się z nudą, ale z dobrą zabawą. W pracy nad korekcją wad wymowy korzystam z technik miofunkcjonalnych oraz współpracuję ze specjalistami z innych dziedzin (fizjoterapeuta, ortodonta, osteopata, laryngolog), co zapewnia holistyczne podejście do tematu i skuteczną terapię.

Poza terapią i diagnozą swoich pacjentów prowadzę superwizje lub konsultacje wszystkich terapii odbywających się w Toto.

Prowadzi:

- diagnozę logopedyczną,

- diagnozę neurologopedyczną,

- terapię neurologopedyczną.

Klaudia Pająk

logopeda, oligofrenopedagog

Klaudia Pająk logopeda

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (oligofrenopedagogika). Od 5 lat pracuję z dziećmi, a swoje doświadczenie zdobywałam w szkole, przedszkolu, gabinecie logopedycznym oraz żłobku, a także w Hiszpanii, jako uczestniczka programu “Au Pair”. Obecnie pracuję także w przedszkolu terapeutycznym prowadząc terapię logopedyczną dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Jestem osobą ambitną i otwartą na nowe doświadczenia dlatego regularnie uczestniczę w szkoleniach, które poszerzają moje kompetencje jako specjalisty. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi co pozwala mi na stworzenie przyjaznej atmosfery na zajęciach, a w konsekwencji nawiązanie dobrej relacji zarówno z dziećmi jak i rodzicami.

W Toto prowadzę terapię wad wymowy (z wykorzystaniem Strategicznej Metody Usprawniania Realizacji Fonemów) i pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Zajmuję się również terapią jąkania. Edukuję rodziców jak skutecznie wspierać moje działania i utrwalać efekty terapii w domu.

Prowadzi: terapię logopedyczną.

Malwina Kocoń

terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagog, lektor języka migowego

M_Kocoń (1).jpg

Jestem absolwentką kierunku pedagogika specjalna o następujących specjalnościach: surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Ukończyłam także studia podyplomowe „Polski Język Migowy” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutką integracji sensorycznej, terapeutką ręki oraz instruktorką masażu Shantala i Shantala Body Touch.

 

Praktykę terapeutyczną łączę z pracą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam przede wszystkim pracując w przedszkolu i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Prowadzi: terapię integracji sensorycznej.

Weronika Kusiak

terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta

Jestem fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej i oligofrenopedagogiem, absolwentką studiów „Fizjoterapia” na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna”, „Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną” oraz „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”. Ukończyłam również wiele specjalistycznych kursów, które wzbogaciły mój warsztat pracy i pozwoliły mi pomagać małym pacjentom. Zdobywałam doświadczenie pracując w przedszkolu integracyjnym i ośrodkach terapeutycznych. Praca z dziećmi przynosi mi dużo radości i satysfakcji szczególnie wtedy, gdy mogę zaobserwować jak każde z nich rozwija się podążając do celu własną ścieżką. Dzieci są dla mnie inspiracją, pobudzają moją kreatywność oraz twórcze myślenie. Podczas wspólnej zabawy bardzo ważne dla mnie jest tworzenie miłej atmosfery i zapewnienie dzieciom zrozumienia i bezpieczeństwa.


Chętnie współpracuje z rodzicami i na bieżąco omawiam przebieg zajęć oraz osiągane postępy. Uśmiech dziecka to najlepsze podziękowanie po udanej terapii.

 

Prowadzi: terapię integracji sensorycznej.

Justyna Bomba

psycholog dziecięcy

Justyna Bomba psycholog

Jestem psychologiem, absolwentką studiów magisterskich  Psychologii Ogólnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), a także Studium Pedagogicznego UJ oraz absolwentką studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doświadczenie w pracy zdobywałam między innymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, a także stowarzyszeniach świadczących wsparcie dla dzieci i ich rodzin.

W Centrum Terapii Dziecięcej Toto prowadzę konsultacje dla rodziców mających wątpliwości i zapytania dotyczące rozwoju swoich dzieci oraz wspólnie z rodzicami wypracowuję sposoby radzenia sobie z trudnościami, które pojawiają się na drodze procesu wychowawczego.
 
Prowadzę także konsultacje dla rodziców dzieci nieśmiałych, lękowych, z niskim poczuciem własnej wartości oraz z trudnościami emocjonalnymi, a także zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci.
 

Prowadzi: konsultacje psychologiczne.

Marcelina Jóźwiak

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i socjoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Instytutu Psychodramy, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (psychologia, studium pedagogiczne, socjologia) , Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego (psychoterapia) oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (socjoterapia). Obecnie również w trakcie szkolenia I stopnia w Psychodramie.

Pracuję jako psycholog od 12 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkołach (podstawowej i gimnazjalnej), przedszkolach (zarówno ogólnodostępnych jak i również terapeutycznym - dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju), specjalistycznej placówce wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; przychodni – centrum medycznym oraz
gabinetach psychoterapeutycznych. W takcie swojej pracy stale ściśle współpracowałam z krakowskimi kuratorami, pedagogami oraz pracownikami MOPS. Jako psycholog świadczę pomoc w formie indywidualnej o charakterze konsultacji, wsparcia, psychoterapii dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych oraz diagnozy psychologicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz koleżeńskiej superwizji grupowej.

W Toto prowadzę psychologiczne konsultacje on-line rodziców w sprawie dzieci pomagając zrozumieć charakter trudności oraz podjąć decyzje w sprawie ewentualnych dalszych działań wspierających i diagnostycznych.
 

Prowadzi: konsultacje psychologiczne on-line.