Nasi

specjaliści

Dbamy o jakość.

Sabina Baranowska
neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny
 

Sabina Baranowska neurologopeda dziecięcy

Jestem neurologopedką i założycielką Centrum Terapii Dziecięcej Toto, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (neurologopedia).  Od 16 lat pracuję z dziećmi, a jednym z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych była praca z dziećmi niesłyszącymi na maleńkiej afrykańskiej wyspie Zanzibar. W 2013 r. otworzyłam swój gabinet, który w 2020 r. przekształcił się w Centrum Terapii Dziecięcej Toto...

Klaudia Pająk
logopeda, oligofrenopedagog

 

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (oligofrenopedagogika). Od 6 lat pracuję z dziećmi, a swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkole, przedszkolu, gabinecie logopedycznym oraz żłobku (prowadząc grupowe zajęcia logopedyczne), w przedszkolu terapeutycznym (pracując z dziećmi z ASD i opóźnionym rownowjem mowy) i na specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnm dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju...

Izabela Marszałek
logopeda, pedagog specjalny,  terapeuta ręki
 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywałam uczestnicząc w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z wadą słuchu ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu oraz ze Stowarzyszeniem Suita. Pracowałam w przedszkolach, szkołach integracyjnych i specjalnych w Warszawie oraz w Poznaniu, w których prowadziłam terapię dzieci z ASD, zaburzeniami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy oraz afazją dziecięcą...

Malwina Kocoń
terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagog, lektor języka migowego, terapeuta ręki
 

Malwina Kocoń - terapeuta integracji sensorycznej_01.jpg

Jestem absolwentką kierunku pedagogika specjalna o następujących specjalnościach: surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Ukończyłam także studia podyplomowe „Polski Język Migowy” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutką integracji sensorycznej, terapeutką ręki oraz instruktorką masażu Shantala i Shantala Body Touch...

Weronika Kusiak
terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta
 

Jestem fizjoterapeutką, terapeutką integracji sensorycznej i oligofrenopedagożką, absolwentką studiów „Fizjoterapia” na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna”, „Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną” oraz „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”. Ukończyłam również wiele specjalistycznych kursów, które wzbogaciły mój warsztat pracy i pozwoliły mi pomagać małym pacjentom. Zdobywałam doświadczenie pracując w przedszkolu integracyjnym i ośrodkach terapeutycznych...

Barbara Kucharska
terapeuta integracji sensorycznej, pedagog nurtu Montessori
 

Jestem pedagożką, nauczycielką Montessori i terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam Akademię Ignatianum w Krakowie (kierunek Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną). Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z Pedagogiki Montessori w zakresie edukacji elementarnej, które ukończyłam w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie oraz rocznego kursu prowadzonego przez Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego we współpracy z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium -  Pedagogika Montessori 3-6 r.ż i pedagogika lecznicza Montessori...

Justyna Bomba-Odziemek
psycholog dziecięcy, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Jestem psycholożką, absolwentką studiów magisterskich  Psychologii Ogólnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), a także Studium Pedagogicznego UJ oraz absolwentką studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doświadczenie w pracy zdobywałam między innymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, a także stowarzyszeniach świadczących wsparcie dla dzieci i ich rodzin...

Marcelina Jóźwiak
psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i socjoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Instytutu Psychodramy, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (psychologia, studium pedagogiczne, socjologia) , Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego (psychoterapia) oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (socjoterapia). Obecnie również w trakcie szkolenia I stopnia w Psychodramie...