Nasi

specjaliści

Dbamy o jakość.

ilustrowany rodzinny

Sabina Baranowska
neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny
 

Sabina Baranowska - neurologopeda

Jestem neurologopedką i założycielką Centrum Terapii Dziecięcej Toto, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (neurologopedia).  Od 16 lat pracuję z dziećmi, a jednym z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych była praca z dziećmi niesłyszącymi na maleńkiej afrykańskiej wyspie Zanzibar. W 2013 r. otworzyłam swój gabinet, który w 2020 r. przekształcił się w Centrum Terapii Dziecięcej Toto...

Klaudia Pająk
logopeda, oligofrenopedagog

 

Klaudia Pająk logopeda

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (oligofrenopedagogika). Od 6 lat pracuję z dziećmi, a swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkole, przedszkolu, gabinecie logopedycznym oraz żłobku (prowadząc grupowe zajęcia logopedyczne), w przedszkolu terapeutycznym (pracując z dziećmi z ASD i opóźnionym rownowjem mowy) i na specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnm dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju...

Izabela Marszałek
logopeda, pedagog specjalny,  terapeuta ręki
 

Izabela Marszałek logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywałam uczestnicząc w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z wadą słuchu ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu oraz ze Stowarzyszeniem Suita. Pracowałam w przedszkolach, szkołach integracyjnych i specjalnych w Warszawie oraz w Poznaniu, w których prowadziłam terapię dzieci z ASD, zaburzeniami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy oraz afazją dziecięcą...

Weronika Kusiak
terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta
 

Weronika Kusiak terapeuta integracji sensorycznej

Jestem fizjoterapeutką, terapeutką integracji sensorycznej i oligofrenopedagożką, absolwentką studiów „Fizjoterapia” na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna”, „Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną” oraz „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”. Ukończyłam również wiele specjalistycznych kursów, które wzbogaciły mój warsztat pracy i pozwoliły mi pomagać małym pacjentom. Zdobywałam doświadczenie pracując w przedszkolu integracyjnym i ośrodkach terapeutycznych...

Kamila Jachna
terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta
 

Kamila Jachna

Jestem fizjoterapeutą dzieci oraz dorosłych, terapeutą integracji sensorycznej, absolwentką studiów „Fizjoterapia” na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłam szereg specjalistycznych kursów z dziedziny rehabilitacji, które wzbogaciły moje umiejętności i pozwoliły mi rozwinąć się w wielu różnych obszarach. Doświadczenie zdobywałam pracując w przychodni oraz własnym gabinecie, głównie z pacjentami z problemami ortopedycznymi oraz neurologicznymi...

Justyna Bomba-Odziemek
psycholog dziecięcy, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Justyna Bomba psycholog dziecięcy

Jestem psycholożką, absolwentką studiów magisterskich  Psychologii Ogólnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), a także Studium Pedagogicznego UJ oraz absolwentką studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doświadczenie w pracy zdobywałam między innymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, a także stowarzyszeniach świadczących wsparcie dla dzieci i ich rodzin...