top of page
Sabina Baranowska neurologopeda

Sabina Baranowska

neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta integracji sensorycznej

O mnie

Jestem neurologopedką i terapeutką integracji sensorycznej, założycielką Centrum Terapii Dziecięcej Toto, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (neurologopedia). Jestem także członkinią Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 16 lat pracuję z dziećmi, a jednym z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych była praca z dziećmi niesłyszącymi na maleńkiej afrykańskiej wyspie Zanzibar. W 2013 r. otworzyłam swój gabinet, który w 2020 r. przekształcił się w Centrum Terapii Dziecięcej Toto.

 

W Toto diagnozuję oraz prowadzę terapię neurologopedyczną z dziećmi z wadami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z deficytami neurologicznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z dziecięcą apraksją mowy oraz z wadami wymowy. Konsultuję również pacjentów przed i w trakcie leczenia ortodontycznego. Prowadzę także terapię SI oraz wykonuję diagnozy procesów integracji sensorycznej.   

 

Specjalizuję się w terapii opóźnionego rozwoju mowy u dzieci od 1 do 3 r.ż. W pracy z najmłodszymi bliskie jest mi podejście podążania za dzieckiem (Metoda Floortime, responsywność, uczenie się poprzez zabawę) i terapia oparta na relacji, której integralną częścią jest obecność rodzica na spotkaniach. W kręgu moich zawodowych zainteresowań znajdują się również  korekcja wad wymowy z wykorzystaniem mioterapii (przy współpracy z innymi specjalistami  tj. fizjoterapeuta, ortodonta, osteopata, laryngolog) oraz terapia karmienia w kontekście wybiórczości pokarmowej. 

Poza terapią i diagnozą swoich pacjentów prowadzę superwizje lub konsultacje wszystkich terapii odbywających się w Toto.

Przeczytaj więcej o pracy neurologopedy w Centrum Toto.

Kursy i szkolenia

 • Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych. (Centrum szkoleniowe KLANZA), 2011 r.

 • Opóźniony rozwój mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. (Wydawnictwo FORUM) 2013 r. 

 • Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek. (mgr Agata Gładowicz Bojarska) 2014 r.

 • Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne. (mgr Marta Baj-Lider) 2014 r.

 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza i metody terapii. (dr Mira Rządzka) 2014 r. 

 • Droga do umiejętności - terapia małego dziecka z autyzmem w nurcie rozwojowym. (mgr Anna Szczypczyk i mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz) 2015 r.

 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz.1 (Ewa Przebinda)  2015 r.

 • Metodyka Strategicznej Polistymulacji (I stopień). (Wojciech Skabek) 2015 r.

 • Zachowania trudne u osób z autyzmem i niepełnosprawnością. (mgr Andrzej Golonka) 2016 r.

 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych - autorski program dr Anny Regner cz.1 (dr Anna Regner) 2016 r.

 • Responsywność w terapii dziecka z autyzmem. (mgr Kamil Lodziński) 2016 r.

 • Kreatywne postępowanie logopedyczne z głoską S i SZ. (mgr Katarzyna Stępień)  2017 r.

 • Opóźniony rozwój mowy - kreatywne postępowanie logopedyczne. (Agata Gładowicz - Bojarska) 2018 r.

 • Skuteczne metody pracy w seplenieniu bocznym. (mgr Justyna Szablowska) 2019 r.

 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD dla diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 9 roku życia. (KomLogo) 2019 r.

 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF dla diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym. (KomLogo) 2019r.

 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. (Agnieszka Dziedzic) 2019 r.

 • SMURF - Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej. (dr hab. prof UŚ Danuta Pluta - Wojciechowska) 2020 r.

 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego. (Małgorzata Gawryl)  2020 r.

 • Skojarzenia do mówienia. (Ewa Grzelak) 2020 r.

 • Miofunkcjonalna Terapia  dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji S/SZ wg A. Kittel (Barbara Paradowska) 2021 r.

 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia - podejście autorskie. (Ewelina Mendala-Kwoczek) 2021 r.

 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia. (Ewa Grzelak) 2021 r.

 • Terapeuta karmienia z pasją - cykl szkoleń. (Marcelina Przeździęk, Agata Kalina, Aleksandra Kaczyńska) 2021 r.

 • Oswajam neofobię.  (Marta Czerniewicz-Pietryga) 2021 r.

 • Neofobia żywieniowa.  (Zuzanna Wędołowska) 2021 r.

 • Oswajanie w terapii karmienia (Marta Baj-Lieder) 2021 r.

 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka., mgr Agata Bujnik, Fundacja SYNAPSIS , 2022

 • Integracja Sensoryczna stopień 1 - moduł I - Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej, Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych, Kraków 2023 r.

 • Integracja Sensoryczna stopień 2 - moduł II - Diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych, Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych, Kraków 2023 r.

 • Integracja Sensoryczna stopień 2/2 - moduł III - Terapia integracji sensorycznej i diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych jako współtowarzyszących, Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych,  Kraków 2023.
   

bottom of page