top of page

Wybiórczość pokarmowa

Centrum Toto pod Krakowem 

Terapia wybiórczości pokarmowej

W czym pomagamy?

Konsultacja w temacie wybiórczości pokarmowej jest zalecana w przypadku gdy:

  • dziecko je tylko wybrane produkty, a ich repertuar jest mocno ograniczony,

  • niechętnie próbuje nowych smaków,

  • ma dietę ubogą w warzywa i owoce i nie chce ich kosztować,

  • musisz gotować każdorazowo dwa osobne posiłki ponieważ dziecko nie je tego, co pozostali członkowie rodziny,

  • problemem dla całej rodziny są wyjazdy na wakacje, wyjścia w gości, pobyt dziecka w przedszkolu ze względu na odmowę spożywania posiłków poza domem lub przygotowanych przez inne osoby, 

  • czujesz, że planowanie posiłków i ich przygotowanie kojarzy Ci się ze stresem, poczuciem porażki, a atmosfera w trakcie posiłków jest nieprzyjemna i nerwowa,

  • dziecko nerwowo reaguje na sytuację posiłku, broni się przed jedzeniem, reaguje nieadekwatnie emocjonalnie na próby zachęcenia go do spróbowania nowości,

  • w diecie dziecka dominuje jeden typ produktów (np. pieczywo) i/lub wykluczeniu z diety uległy produkty z pozostałych grup (np. nabiał, mięso).

Dla kogo?

 

Wybiórczość pokarmowa to problem, z którym nierzadko spotykamy się w swoich gabinetach. Rodzice zgłaszający się na inne konsultacje, w trakcie wywiadu wspominają o ubogim repertuarze spożywanych produktów, niechęci do próbowania nowych pokarmów, braku w diecie warzyw i owoców, a czasem wręcz skrajnych ograniczeniach do kilku akceptowanych rzeczy. Funkcjonowanie niejadków ma wpływ na całą rodzinę - od planowania zakupów i posiłków poprzez ich przygotowywanie i spożywanie, aż po potencjalne ograniczenia związane z wyjściem do restauracji, w gości, wyjazdem na urlop czy uczestnictwem dziecka w urodzinach rówieśników bądź też samą możliwością pobytu dziecka w placówce edukacyjnej. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym trudnościom oferujemy Państwu wsparcie w postaci terapii wybiórczości pokarmowej prowadzonej w naszej placówce przez neurologopedę oraz psychologa i psychodietetyka.

Nasze wartości

Dbamy, aby nasi specjaliści kierowali się wspólnymi wartościami:

Relacje

Staramy się zapewnić pełen komfort pracy naszym terapeutom, aby mogli wejść w odpowiednią relację z dzieckiem.

Wsparcie

Terapie są konsultowane także z innymi specjalistami, m.in. z terapeutami integracji sensorycznej, psychologiem. Współpracujemy także z ortodontami i fizjoterapeutami.

Kwalifikacje

Nasi terapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i regularnie podnoszą swoje kompetencje.

Opieka

Nasi terapeuci objęci są opieką psychoterapeuty, który pomaga im indywidualnie mierzyć się z wyzwaniami.

Superwizja

Wszystkie przypadki są konsultowane w gronie terapeutów, co pozwala regularnie weryfikować obserwacje i dostosowywać metody.

Metody

Stawiamy na niedyrektywne i oparte na relacji metody.

Pierwsza konsultacja

To spotkanie dla samych rodziców/opiekunów, trwające do 2 godzin, w trakcie którego terapeuta zaznajamia się z problem, z którym zgłaszają się rodzice bądź też opiekunowie. Przed spotkaniem należy wypełnić formularz wywiadu, który otrzymują Państwo po rezerwacji i zabrać go ze sobą na wizytę. W trakcie rozmowy terapeuta ocenia sytuację dziecka i jego rodziny, przeprowadza szczegółowy wywiad, analizuje przedstawione dokumenty i materiały wideo, którymi dysponują rodzice i wspólnie z nimi ustala dalsze kroki, które należy podjąć (może być to np. zlecenie dodatkowych badań czy konsultacji). Spotkanie kończy się wydaniem zaleceń dla rodziców dostosowanych do ich indywidualnej sytuacji, wieku dziecka i etapu na jakim się ono znajduje. Po pierwszym spotkaniu terapeuta decyduje o dalszej formie współpracy z rodziną.

Kolejne wizyty

 

To pojedyncze spotkania trwające 50 min. Ich charakter jest uzależniony od wcześniejszych ustaleń z terapeutą. Mogą w nich uczestniczyć ponownie sami rodzice, spotkanie może także obejmować wizytę dziecka. Częstotliwość i regularność kolejnych spotkań ustalana jest indywidualnie na bazie informacji zwrotnych otrzymanych od rodziców. 

Warsztaty

Brak rezerwacji. Sprawdź później.
bottom of page