top of page

Wybiórczość pokarmowa - pierwsza wizyta

Pojedyncze spotkanie z terapeutą trwające do 110 minut

  • 350 złotych polskich

Opis usługi

To spotkanie dla samych rodziców/opiekunów, trwające do 2 godzin, w trakcie którego terapeuta zaznajamia się z problem, z którym zgłaszają się rodzice bądź też opiekunowie. Przed spotkaniem należy wypełnić formularz wywiadu, który otrzymują Państwo po rezerwacji i zabrać go ze sobą na wizytę. W trakcie rozmowy terapeuta ocenia sytuację dziecka i jego rodziny, przeprowadza szczegółowy wywiad, analizuje przedstawione dokumenty i materiały wideo, którymi dysponują rodzice i wspólnie z nimi ustala dalsze kroki, które należy podjąć (może być to np. zlecenie dodatkowych badań czy konsultacji). Spotkanie kończy się wydaniem zaleceń dla rodziców dostosowanych do ich indywidualnej sytuacji, wieku dziecka i etapu na jakim się ono znajduje. Po pierwszym spotkaniu terapeuta decyduje o dalszej formie współpracy z rodziną.


bottom of page