top of page
JG8A2655_edited.jpg

Anna Słońska

psycholog dziecięcy

O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z terapii zaburzeń integracji sensorycznej w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na oddziale rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego, na stażach i kursach dotyczących wspierania rozwoju dzieci i rodziny.

Łączę w swojej pracy podejście psychodynamiczne z systemowym rozumieniem dziecka i jego rodziny, polegam na metodach opartych na dowodach (Evidence-Based Practice). Poddaję swoją pracę regularnej superwizji i zachowuję najwyższe standardy etyki zawodowej psychologa.

Kontakt terapeutyczny opieram na szacunku dla indywidualnych potrzeb i preferencji każdego dziecka. Uważam, że podczas wspierania prawidłowego rozwoju dzieci nie może zabraknąć akceptacji, empatii i autentyczności, ale także zabawy, śmiechu i ruchu. Korzystam z arteterapii, pracy z ciałem, technik mindfulness, bajkoterapii i wielu innych metod.

W Centrum Terapii Dziecięcej Toto zajmuję się prowadzeniem psychoterapii dzieci do 12 roku życia oraz konsultacji dla rodziców. Wspieram szeroko pojęty rozwój emocjonalno-społeczny najmłodszych, ale również daję rodzicom narzędzia do budowania pozytywnej komunikacji i zdrowego wyznaczania granic swoim pociechom.

Przeczytaj więcej o pracy psychologa​ dziecięcego w Centrum Toto.

Kursy i szkolenia

  • Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Standford-Binet 5, 2024

  • Uczeń sprawiający trudności. Praca z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 2023

  • Doświadczenia traumatyczne a rozwój dzieci, 2022

  • Piecza zastępcza jako przyjazne środowisko rozwoju psychospołecznego, 2022

  • Konferencja: Współczesne wyzwania psychoterapii – dzieci, młodzieży i rodzin, 2021

  • Kurs: Terapeuta Zajęciowy z przygotowaniem pedagogicznym, 2021

  • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 2017 - 2018

Prowadzę

bottom of page