top of page
IMG_0235-Edit-2.jpg

Sylwia Gorczowska

neurologopeda, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

O mnie

Jestem absolwentką studiów licencjackich o specjalności logopedia i terapia pedagogiczna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz studiów magisterskich na  kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia, na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W marcu 2023 r. ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku „Neurologopedia z elementami tyflologopedii” na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolu integracyjnym w Warszawie, w którym prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy. Od niemal dwóch lat pracuję na stanowisku logopedy w  Maltańskim  Ośrodku Wczesnej Interwencji w Krakowie, gdzie na co dzień mam szansę wspierać rozwój mowy i komunikacji dzieci z wadami genetycznymi, uszkodzeniami  neurologicznymi, afazją,  opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy. 

Podczas prowadzenia terapii logopedycznej kluczowe jest dla mnie nawiązanie pozytywnej  relacji z dzieckiem, uważność na emocje i potrzeby dziecka oraz stworzenie bezpiecznej atmosfery. W  pracy wykorzystuję różnorodne zabawy i metody aktywizujące, starając się podążać za inicjatywami dziecka oraz jego indywidualnymi zainteresowaniami. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i  satysfakcji oraz skłania do stałego poszukiwania wiedzy.

Przeczytaj więcej o pracy logopedy w Centrum Toto.

Kursy i szkolenia

 • "AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji" Prowadząca: mgr Alina Smyczek, 2023 r.

 •  "Pierś, smoczek, butelka. Podstawy oceny i wsparcia ssania u noworodków i niemowląt - vademecum specjalisty pracującego z mamą karmiącą i dzieckiem" Prowadzące: dr n. med. Danuta Kozłowska-Rup, dr n. hum. Marzena Machoś, 2023 r.

 • „Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez sondę lub gastrostomię
  odżywczą. Warsztat praktyczny.” Prowadząca: Marcelina Przeździęk, 2022 r.

 • „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”
  Prowadząca: prof. Danuta Pluta-Wojciechowska, 2021 r.

 • „PUMO Program usprawniania motoryki oralnej” Prowadząca: dr Marzena Machoś, 2021
  r.

 • “Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne” Prowadząca: Aleksandra
  Kaczyńska, 2018 r.

 • “Budowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi.
  Wprowadzanie pytań krok po kroku” część 1 Prowadząca: Dagmara Śmiałkowska, Iwona
  Wójtowicz, 2019 r.

 • “Program Rozwoju Komunikacji MAKATON” - szkolenie I stopnia
  Prowadząca: dr Bogusława B. Kaczmarek, 2019 r.

 • “Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”
  część 1 Prowadząca: Ewa Przebinda, 2017 r.

 • “Trening karmienia logopedycznego od podstaw” Prowadząca: Aleksandra Kaczyńska,
  2020 r.

 • “Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinesiotaping medyczny”
  Prowadząca: Ewa Wojewoda, 2019 r.

 • “Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż” ©
  Prowadząca: Katarzyna Gromelska (PROCENTRUM), 2018 r.

 • Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy”
  Prowadząca: Sylwia Zasada, 2019 r.

 • “Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy”
  Prowadząca: Sylwia Zasada, 2019 r.

 • “Od karmienia do mówienia - wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy.”
  Prowadząca: Beata Białas, 2020 r.

 • “Ankyloglosja - krótkie wędzidełko języka” Prowadząca: Aleksandra Rosińska, 2020 r.

 • “Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym. Diagnoza i terapia połykania”
  Prowadząca: Beata Białas, 2020 r.

 • Warsztat metodyczny: „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” na podstawie metody
  aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, 2017 r.

 • „Sensoterapia”, 2018 r.

 • „Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną”, 2018 r.

 •  „Aktywne metody pracy z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”, 2018 r.

 •  Sympozjum metodyczne pt.: „Innowacyjne gry i zabawy w edukacji i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, 2018 r.

 • Sympozjum szkoleniowe pt.: „Milczące - krzyczące dziecko. Jak odróżnić mutyzm, autyzm i zaburzenia językowe.”, 2018 r.

 • Sympozjum pt.: „Rodzic w przedszkolu, szkole – sojusznik czy wróg?”, 2017 r.

 • Sympozjum szkoleniowe pt.: „Gdy dziecko nie słucha, nie rozumie, nie koncentruje się...”, 2017 r.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wyzwania współczesnej edukacji – twórczość i innowacyjność w kształceniu oraz wychowaniu.”, 2017 r.

 • Webinarium pt.: „Charakterystyka i zaburzeń mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu.”, 2017 r.

 • Webinarium pt.: „Wczesne symptomy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Całościowe zaburzenia rozwoju a „pseudoautyzm”, 2017 r.

 • Webinarium pt.: „Charakterystyka i funkcjonowanie osób z Zespołem Aspergera (od diagnozy do dorosłości).”, 2017 r.

Prowadzę

bottom of page