top of page
Justyna Bomba psycholog dziecięcy

Justyna Bomba-Odziemek

psycholog dziecięcy, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

O mnie

Jestem psycholożką, absolwentką studiów magisterskich  Psychologii Ogólnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), a także Studium Pedagogicznego UJ oraz absolwentką studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doświadczenie w pracy zdobywałam między innymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, a także stowarzyszeniach świadczących wsparcie dla dzieci i ich rodzin.

W Centrum Terapii Dziecięcej Toto prowadzę konsultacje dla rodziców mających wątpliwości i zapytania dotyczące rozwoju swoich dzieci oraz wspólnie z rodzicami wypracowuję sposoby radzenia sobie z trudnościami, które pojawiają się na drodze procesu wychowawczego.
 
Prowadzę także konsultacje dla rodziców dzieci nieśmiałych, lękowych, z niskim poczuciem własnej wartości oraz z trudnościami emocjonalnymi, a także zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci.

Przeczytaj więcej o pracy psychologa​ dziecięcego w Centrum Toto.

Kursy i szkolenia

 • Traumatyczna żałoba- diagnoza i terapia (Akademia Psyche, Centrum Szkoleń Psychologicznych), 2014 r.

 • Specjalistyczne szkolenie dotyczące umiejętności terapeutycznych (Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków), 2014/2015 r.

 • Trudne zachowania dziecka ze spectrum autyzmu (PROMITIS), 2015 r.

 • Wprowadzenie do metody VIT (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), 2015 r.

 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (NSPPP SYNAPSIS), 2015 r.

 • Picture Exchange Communication System- Poziom 1 (Pyramid Educational Consultants of Poland), 2015 r.

 • Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), 2015 r.

 • Trudne zachowania przedszkolaka. Strategie poznawczo- behawioralne w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe (Fundacja POMOC AUTYZM), 2016 r.

 • Kurs terapii ręki I i II stopień (Centrum Szkoleniowe Soyer), 2017 r.

 • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących AAC, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości), 2017 r.

 • Sposoby pomocy dziecku z zaburzeniami społeczno- emocjonalnymi. Przegląd metod pracy terapeutycznej (MNODN, Grupa OTE KANGUR) 2017 r.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień (MNODN, Grupa OTE KANGUR), 2018 r.

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne uczniów z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, ADHD, zaburzeniami zachowania i emocji (Instytut ProEduco), 2018 r.

 • D jak dysleksja rozwojowa- diagnoza, wsparcie, pomoc (MNODN, Grupa OTE KANGUR), 2019 r.

 • Jak pracować z dzieckiem autystycznym (w tym z zespołem Aspergera)- warsztat praktyczny (Akademia Doskonalenia Oficyna MM), 2020 r.

 • Jak wspierać rozwój kompetencji społecznych dziecka z autyzmem? (NPDN PUZZLE- Dopasowane szkolenia), 2020 r.

 • Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną (Pozytywne Rodziny, warsztaty dla rodziców), 2021 r.

 • Trener TUS (NPDN Studio Psychologiczne), 2021 r.

 • Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera (NPDN Studio Psychologiczne), 2021 r.

Prowadzę

bottom of page