top of page
IMG_0900.jpg

Katarzyna Kuś

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, logopeda

O mnie

Jestem terapeutką integracji sensorycznej, logopedką i nauczycielką języka polskiego. Ukończyłam studia na kierunku „Filologia polska z logopedią” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Z dziećmi pracuję od 2014 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam już w trakcie wolontariatu studenckiego, w pracy w przedszkolu oraz prowadząc terapie indywidualne w szkole podstawowej dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją motoryczną, ADHD i niepełnoprawnością intelektualną.


Praca jest dla mnie źródłem satysfakcji, a trudności dzieci z jakimi się spotykam motywują mnie do dalszego pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Bardzo ważna jest dla mnie serdeczna relacja z małym pacjentem. Staram się, aby zajęcia zawsze były ciekawe i różnorodne, nastawione na aktywność własną dziecka. Równie ważne jest dla mnie, by dawały mu możliwość osiągania małych sukcesów, tak ważnych dla dziecięcej motywacji do dalszego działania i ćwiczeń.

Przeczytaj więcej o pracy terapeuty si w Centrum Toto.

Kursy i szkolenia

  • MNRI Terapia NeuroTaktylna – poziom 1, Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie, 2022

  • Mówić, ale jak mówić? - komunikacja interpersonalna, dr Paweł Sobierajski, 2022

  • Wspieranie pacjentów z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w kontekście diety sensorycznej, Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej, 2021

  • Dół czy już depresja? - profilaktyka zaburzeń nastroju, Żaneta Rachwaniec, 2021

  • Jak zadbać o odporność psychiczną uczniów? Instytut Nauki Lektikon, 2021

  • Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży, MCDN, 2021

  • Samobójstwa i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas Kozik, 2020

Prowadzę

bottom of page