Psycholog

Gabinet psychologiczny

konsultacje

W naszym Centrum prowadzimy konsultacje i terapię psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także dla rodziców. Kiedy w życiu pojawiają się trudne sytuacje, konsultacja psychologiczna może pomóc w uporządkowaniu emocji, rozwianiu wątpliwości, spojrzeniu na problem z innej perspektywy i poszukiwaniu rozwiązań. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy rodziców których dziecko przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej, ma trudności z nauką, koncentracją, jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych, jest negatywnie nastawione do rówieśników, od dłuższego czasu ma obniżony nastrój, często wchodzi w konflikty, nie mówi w określonych sytuacjach, w których mówienie jest oczekiwane (np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi normalnie. Do skorzystania z tej formy pomocy zapraszamy również rodziców, którzy potrzebują wsparcia w procesie wychowawczym. 
 
Dla kogo?

  • Dla rodziców odczuwających niepokój o to czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo.

  • Dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem dziecka.

  • Dla rodziców oraz dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w żłobku, przedszkolu lub w szkole.

  • Dla dzieci lękowych, nieśmiałych, z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych.

  • Dla dzieci z niskim poczuciem własnej wartości, niewiarą w siebie, z negatywnym postrzeganiem samych siebie.

  • Dla rodziców, którzy czują, że potrzebują wsparcia w procesie wychowawczym.

  • Dla dzieci, które prezentują zachowania buntownicze i opozycyjne oraz agresywne.

  • Dla dzieci z trudnościami w opanowywaniu emocji i samoregulacji.

  • Dla rodziców, których dziecko jest w trakcie procesu diagnostycznego w kierunku stwierdzenia niepełnosprawności.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja z psychologiem dziecięcym to forma wsparcia dla rodziców i dzieci, która może mieć zarówno charakter jednorazowy jak i cykliczny. Spotkania umawiane są każdorazowo w zależności od dostępności terminów terapeuty. Zapisów można dokonywać z wyprzedzeniem maksymalnie dwutygodniowym. Po rejestracji w serwisie i rezerwacji spotkania automatycznie generowana jest płatność. Wizytę można przełożyć maksymalnie dwa dni przed wyznaczoną datą na inny dzień lub odwołać w terminie 14 dni od rezerwacji zgodnie z prawem konsumenckim.

Jeżeli terapeuta  będzie widział potrzebę przeprowadzenia wstępnego wywiadu, może jeszcze przed wizytą podjąć próbę kontaktu telefonicznego (numer zastrzeżony).

Szukasz kontaktu?

Zapraszamy do korzystania z formularza! Kontakt telefoniczny jest ograniczony, ale obiecujemy oddzwaniać. Zapraszamy też do wizyty osobistej! Nie znajdziecie u nas jednak recepcji, ale będziecie mogli spędzić czas wśród roślin w poczekalni.

Centrum Terapii Dziecięcej Toto

Logopeda - Terapia SI - Psycholog

Zabierzów - Krzeszowice - Wielka Wieś

ul. Zielona 1a/6

32-082 Bolechowice k. Zabierzowa

+48 662 323 663

  • Facebook