top of page

Konsultacja logopedyczna (jąkanie)

Pojedyncze spotkanie z logopedą trwające do 50 minut.

  • 250 złotych polskich

Opis usługi

W czasie konsultacji dotyczącej niepłynności mowy wyspecjalizowany logopeda dziecięcy przeprowadza wywiad z Rodzicem lub Opiekunem, co stanowi podstawowy zakres pierwszego spotkania, na którą zapraszamy Państwa bez dziecka. Specjalista omówi z Państwem przyniesione materiały (wypełnione kwestionariusze oraz nagrania dziecka w sytuacjach domowych). Chcemy, dziecko nie było świadkiem Państwa rozmowy o jego trudnościach. Dla terapeuty istotne będą nagrania wideo momentów pojawiania się niepłynności w mowie, które Państwo obserwują w sytuacjach spontanicznych. Po pierwszym spotkaniu terapeuta zaproponuje dalszą drogę postępowania. Zarezerwuj datę i godzinę spotkania. Następnie przekaż niezbędne dane i zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami świadczenia usług. Potem już tylko płatność. W przypadku rezygnacji, dokonujemy całkowitego zwrotu opłaty. Pamiętaj, że dzięki założonemu kontu możesz zmienić termin rezerwacji. W wiadomości Dowodem dokonanej rezerwacji będzie potwierdzenie w formie wiadomości email - prosimy koniecznie sprawdzić skrzynkę. Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać pisemną opinię po rozszerzonej diagnozie, poprosimy o dokonanie opłaty w kwocie 100 zł. Przygotowanie dokumentacji zajmuje około 14 dni.


bottom of page