Zajęcia

Zobacz jakie prowadzimy zajęcia

Ilustrowana mapa

Logopeda

diagnoza i terapia

W naszym centrum prowadzimy terapię logopedyczną i neurologopedyczną dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym oraz szkolnym. Rodzice mogą umówić się na spotkanie, jeśli niepokoi ich sposób, w jaki dziecko mówi, to że mówi mało lub niezrozumiale, jeżeli otrzymali od logopedy przedszkolnego informację o potrzebie objęcia dziecka terapią logopedyczną. Terapia małych dzieci prowadzona jest metodami opartymi na responsywności (Metoda Floortime, Metoda Hanen), natomiast w zakresie wad wymowy współpracujemy ze specjalistami innych dziedzin niż logopedia obejmując pacjenta holistyczną terapią, która zwiększa efektywność naszych działań oraz skraca czas uzyskania normatywnej wymowy. 

Prowadzimy również terapię wad wymowy u dorosłych oraz konsultujemy pacjentów przed i w trakcie leczenia ortodontycznego.
 

Dla kogo?

 • Dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 • ​Dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera).

 • Dla dzieci z wadami wymowy (seplenienie, rotacyzm).

 • Dla dorosłych z wadami wymowy.

 • Dla dzieci z niedosłuchem oraz dzieci niesłyszących.

 • Dla dzieci z zaburzeniami rozwoju systemu językowego (alalia, afazja dziecięca, zespoły genetyczne).

 • Jako uzupełnienie leczenia ortodontycznego.

 

Integracja sensoryczna

diagnoza i terapia

W naszym centrum prowadzimy terapię Integracji Sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Rodzice mogą umówić się na diagnozę jeżeli zauważają u swojego dziecka trudności w zakresie: umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi), opóźnionego rozwoju mowy, trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i koncentracją uwagi), nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na bodźce sensoryczne, nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna). Zajęcia z integracji sensorycznej odbywają się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, a indywidualnie dobrane ćwiczenia stymulują wszystkie zmysły: wzrok, słuch, węch, równowagę, dotyk, czucie głębokie (priopriocepcję).

 

 

Dla kogo?

 • Dla dzieci z zaburzeniami koordynacji i równowagi.

 • Dla dzieci niezgrabnych ruchowo.

 • Dla dzieci z trudnościami w naśladowaniu i powtarzaniu sekwencji ruchowych.

 • Dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 • Dla dzieci z osłabioną koncentracją uwagi.

 • Dla dzieci z nadpobudliwością psycho-ruchową.

 • Dla dzieci nadwrażliwych lub niedowrażliwych na bodźce sensoryczne.

 • Dla dzieci z niepewnością grawitacyjną oraz chorobą lokomocyjną.

 

Psycholog

konsultacje

W naszym Centrum prowadzimy konsultację i terapię psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także dla rodziców. Kiedy w życiu pojawiają się trudne sytuacje, konsultacja psychologiczna może pomóc w uporządkowaniu emocji, rozwianiu wątpliwości, spojrzeniu na problem z innej perspektywy i poszukiwaniu rozwiązań. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy rodziców których dziecko przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej, ma trudności z nauką, koncentracją, jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych, jest negatywnie nastawione do rówieśników, od dłuższego czasu ma obniżony nastrój, często wchodzi w konflikty, nie mówi w określonych sytuacjach, w których mówienie jest oczekiwane (np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi normalnie. Do skorzystania z tej formy pomocy zapraszamy również rodziców, którzy potrzebują wsparcia w procesie wychowawczym. 
 
Dla kogo?

 • Dla rodziców odczuwających niepokój o to czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo.

 • Dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem dziecka.

 • Dla rodziców oraz dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w żłobku, przedszkolu lub w szkole.

 • Dla dzieci lękowych, nieśmiałych, z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych.

 • Dla dzieci z niskim poczuciem własnej wartości, niewiarą w siebie, z negatywnym postrzeganiem samych siebie.

 • Dla rodziców, którzy czują, że potrzebują wsparcia w procesie wychowawczym.

 • Dla dzieci, które prezentują zachowania buntownicze i opozycyjne oraz agresywne.

 • Dla dzieci z trudnościami w opanowywaniu emocji i samoregulacji.

 • Dla rodziców, których dziecko jest w trakcie procesu diagnostycznego w kierunku stwierdzenia niepełnosprawności.