Urszula Smółka

Urszula Smółka

neurologopeda

O mnie

Jestem neurologopedką i pedagożką, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego (logopedia oraz neurologopedia), Akademii Ignatianum (pedagogika przedszkolna i przedszkolna) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu). Od kilkunastu lat pomagam dzieciom w różnym wieku z zaburzeniami w porozumiewaniu się, wspierając je nie tylko w komunikacji, ale jednocześnie dbając o to, aby ich rozwój poznawczy przebiegał prawidłowo. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, szkole oraz własnym gabinecie. 

Podczas terapii podążam za dzieckiem, dostosowując zadania do jego możliwości, zainteresowań i etapu rozwoju, na którym się ono znajduje. Na nasze spotkania zapraszam rodziców, bo wiem jak ważne jest nie tylko to, aby wiedzieli oni co się dzieje na zajęciach, ale również jakie strategie zastosować w domu i jak ewentualnie zmodyfikować swoje dotychczasowe działania. Obszary terapautyczne, w których pracuję to opóźniony rozwój mowy, wady genetyczne, całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera), deficyty rozwojowe oraz niedokształcenie mowy o typie afazji.

Dotychczasowe doświadczenia w pracy terapeuty sprawiły, że skierowałam swą uwagę ku najmłodszym - noworodkom i niemowlętom. Obecnie to na nich w głównej mierze koncentruję się w swojej pracy. 

W Toto diagnozuję, konsultuję oraz prowadzę terapię dzieci już od pierwszych dni życia. Przyjmuję również niemowlęta, dzieci w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym.  

Uważam, że holistyczne podejście do dziecka zapewnia efektywną i skuteczną terapię dlatego też ściśle współpracuję ze specjalistami z innych dziedzin takimi jak ortodonta, laryngolog, terapeuta SI, fizjoterapeuta, osteopata, psycholog, surdopedagog i oligofrenopedagog.
 

Przeczytaj więcej o pracy neurologopedy w Centrum Toto.

Kursy i szkolenia

 • Anatomia palpacyjna dla logopedów w ujęciu miofunkcjonalnym - diagnoza kompleksu orofacjalnego. Ujęcie holistyczne (A. Kaczyńska, E. Wojewoda), 2022 r.

 • PEDIATRIC FEEDING DISORDERS w praktyce logopedy - strategie diagnostyczno-terapeutyczne (moduł II), 2022 r.

 • PEDIATRIC FEEDING DISORDERS w praktyce logopedy - strategie diagnostyczno-terapeutyczne (moduł I), 2022 r.

 • Dysfagia u niemowląt i małych dzieci (Dore Blom), 2022r.

 • Niemowlak u logopedy III (dr M. Machoś, M.Bednarczyk), 2021r.

 • Niemowlak u logopedy. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem ( dr M. Machoś), 2021r.

 • Niemowlak u logopedy II Miobobo ( dr M. Machoś), 2021r.

 • Werbogesty od gestu do słowa będzie rozmowa ( A. Gładowicz – Bojarska)

 • Motoryczne zaburzenia mowy ( M. Litwin), 2021r.

 • Bazowe umiejętności komunikacyjne i funkcje prymarne ( dr M. Machoś),2021r.

 • Wcześniactwo jako trauma ( I.Palicka), 2021r.

 • Ocena funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie. ( E. Mendala – Kwoczek), 2021r.

 • Skojarzenia do mówienia ( E. Grzelak), 2021r.

 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno – twarzowego w ujęciu ortodontyczno – neurologopedycznym ( A. Listwoń). 2020r.

 • Wspomaganie i leczenie czynnościowe obszaru orofacjalnego ( M. Wawrzynów), 2020r.

 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia I i II stopień ( prof. n. hum. M. Chęciek), 2019r.

 • Masaż logopedyczny – podejście praktyczne ( A. Kaczyńska). 2018r.

 • Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3 do 4 roku życia z dyslalią obwodową ( dr hab. prof. D. Pluta – Wojciechowska), 2017r.

 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych ( dr n. hum. A. Regner), 2017r.

 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. Miesiąca do końca 9. roku życia ( J. Gruba), 2017r.

 • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego ( B. Odowska – Szlachcic), 2017r.

 • Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej ( prof. zw. dr hab. W. Miodunka),2016r.

 • Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce terapeutycznej ( dr n. med. M. Gasiński), 2016r.

 • Piękno neurobiologii – mózg wzrokowy w działaniu ( prof. dr hab. J Vetulani), 2015r.

 • Zabawy do myślenia - metody wspierania rozwoju dzieci przez działania twórcze (E. Plinkiewicz), 2015r.

Prowadzę