top of page

Wybiórczość pokarmowa - kolejna wizyta

Pojedyncze spotkanie z terapeutą trwające do 50 minut

  • 200 złotych polskich

Opis usługi

To pojedyncze spotkania trwające 50 min. Ich charakter jest uzależniony od wcześniejszych ustaleń z terapeutą. Mogą w nich uczestniczyć ponownie sami rodzice, spotkanie może także obejmować wizytę dziecka. Częstotliwość i regularność kolejnych spotkań ustalana jest indywidualnie na bazie informacji zwrotnych otrzymanych od rodziców.


bottom of page