Marcelina Jóźwiak psycholog

Marcelina Jóźwiak

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i socjoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Instytutu Psychodramy, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (psychologia, studium pedagogiczne, socjologia) , Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego (psychoterapia) oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (socjoterapia). Obecnie również w trakcie szkolenia I stopnia w Psychodramie.

Pracuję jako psycholog od 12 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkołach (podstawowej i gimnazjalnej), przedszkolach (zarówno ogólnodostępnych jak i również terapeutycznym - dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju), specjalistycznej placówce wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; przychodni – centrum medycznym oraz
gabinetach psychoterapeutycznych. W takcie swojej pracy stale ściśle współpracowałam z krakowskimi kuratorami, pedagogami oraz pracownikami MOPS. Jako psycholog świadczę pomoc w formie indywidualnej o charakterze konsultacji, wsparcia, psychoterapii dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych oraz diagnozy psychologicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz koleżeńskiej superwizji grupowej.

Moje artykuły

Prowadzę wsparcie dla terapeutów zatrudnionych w Centrum Toto