Malwina Kocoń - terapeuta integracji sensorycznej_01.jpg

Malwina Kocoń

terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagog, lektor języka migowego, terapeuta ręki

O mnie

Jestem absolwentką kierunku pedagogika specjalna o następujących specjalnościach: surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Ukończyłam także studia podyplomowe „Polski Język Migowy” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutką integracji sensorycznej, terapeutką ręki oraz instruktorką masażu Shantala i Shantala Body Touch.

Jestem również autorką bądź współautorką ponad 14 publikacji naukowych oraz czynną uczestniczką siedmiu konferencji (ogólnopolskich i międzynarodowych). Czterokrotnie zasiadałam jako członkini zespołów eksperckich, np. w seminarium dotyczącym dwujęzycznej edukacji dzieci głuchych, czy podczas I i II debaty doradczo-programowej dla środowiska osób słabosłyszących i głuchych. 

Praktykę terapeutyczną łączę z pracą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam przede wszystkim pracując w przedszkolu i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas zajęć dbam o przyjazną atmosferę, a najważniejsza jest dla mnie bliska relacja z dzieckiem, oparta na empatycznym dialogu i towarzyszenie mu w rozwoju.

Przeczytaj więcej o Integracji Sensorycznej w Centrum Toto.

Kursy i szkolenia

 • Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej (mgr M. Okrzasa, Fundacja na Rzecz
  Rodzin Dzieci z Autyzmem z Innymi Dysfunkcjami OKNO), 2021 r.

 • Plany terapii w SI (mgr M. Okrzasa, mgr M. Konopka, Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci
  z Autyzmem z Innymi Dysfunkcjami OKNO), 2021 r.

 • Diagnoza integracji sensorycznej – sprawna i poprawna (mgr L. Wittbrodt, Terapeuci
  na walizkach), 2021 r.

 • Kurs Integracji Sensorycznej - Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji
  Sensorycznej (Centrum Integracji Sensorycznej), 2020 r.

 • Terapia ręki I I II stopnia (SOYER Centrum Szkoleniowe), 2019 r.

 • Instruktor Masażu Shantala oraz Masażu Shantala Body Touch® (Polska Szkoła
  Masażu Shantala), 2019 r.

 • Sztuka nauczania – kurs dla nauczycieli akademickich i doktorantów (Uniwersytet
  Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Studium Kształcenia Nauczycieli), 2016 r.

 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dziecku (Grupa Koga Koga-med Szkoła
  Pierwszej Pomocy w Krakowie), 2015 r.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień (Małopolski
  Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji
  Kangur), 2012 r.

Moje artykuły